School voor leiders, ReformationNow
De school voor leiders, ReformationNow!, gaat bijna van start! Wij zien enorm uit naar de start van de school op de 20e van deze maand.

 De nood en de behoefte aan leiders in dit land is groot.
Eerste spreker van de school is Tatjana Galushka. Tatjana is een dynamische, levende en motiverende spreekster. Ze is een autoriteit op het gebied van sociaal/maatschappelijk werk en organisaties. Ze heeft een aantal boeken geschreven, waaronder de bestseller (in het engels vertaald ‘When you cannot live, yet you cannot die’). Haar invloed reikt tot in de politiek en dat heeft al geresulteerd in het veranderen van het onderwijssyteem in de regio van Kiev. Momenteel bekleed ze een adviesfunctie binnen het onderwijs in Kiev.

God heeft haar op een krachtige manier gered uit een leven van alcohol- en drugslaving en prostitutie. Zij is het levende bewijs van de transformerende kracht van God.

Ze zal onderwijs geven over hoe de invloed van God weer terug te krijgen onder de kansarmen, hoe jongeren te bereiken met de boodschap van hoop en visie. Het is een eer haar te mogen ontvangen in Utrecht.

ReformationNow zal volgende week zaterdag, 20 oktober van start gaan om 9:30 in de Pnielkerk, Lessinglaan 33 te Utrecht. Op vrijdagavond 19 oktober zal er nog een aparte avond zijn met Tatjana Galushka. Deze avond zal betrekking hebben op bidden en vasten. Ook hiervoor ben je van harte uitgenodigd. De avond zal plaatsvinden in de Pnielkerk te Utrecht, en zal om 19:30 van start gaan.

Adres voor de school is: Pnielkerk, Lessinglaan 33 te Utrecht.
Geef je op voor de school, en wordt toegerust om:
Een man of vrouw te worden die God persoonlijk kent en weet hoe te wandelen
met Hem.

Een persoon te worden die zijn bestemming, roeping, plan en zijn “beloofde land”
gebied van de maatschappij dat God voor jou bedoeld heeft om persoonlijk in te
nemen- te kennen.

Een revolutionair te worden in jouw gebied van roeping, die Gods Koninkrijk
vestigt in hele steden en landen waardoor vele levens aangeraakt worden.

Toegang tot Gods wijsheid te krijgen om gemeente, bediening, zaak, gezin, etc. te
bouwen. en verander een land!

Je kan je opgeven via de website www.reformationnow.nl of via de antwoordcoupon in de brochure.
Indien gewenst kan ik brochures opsturen. Ik hoop je te ontmoeten op de 20e.


Gods zegen en hartelijke groet,

ReformationNow
Walther Westeneng